Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony w firmie na stanowisku księgowego od 1 grudnia 2018 r. na podstawie umowy na okres próbny na okres miesiąca. Następnie 4 stycznia 2019 r. zawarto z nim umowę na tym samym stanowisku na czas określony do 30 kwietnia 2019 r. Tydzień przed upływem czasu obowiązywania umowy pracodawca zaproponował przedłużenie okresu trwania umowy do 27 września 2019 r. Dnia 1 grudnia 2019 r. strony zawarły umowę zlecenie, tym razem w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Natomiast 2 stycznia 2020 r. strony zawarły umowę o pracę na stanowisku księgowej na czas określony.

Jaki skutek niesie za sobą zawarcie kilku następujących po sobie umów o pracę?

Jakie są konsekwencje prawne umownego przedłużenia czasu trwania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?