Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w publicznej szkole podstawowej był zatrudniony w wymiarze 7 godzin dydaktycznych i 13 godzin w bibliotece - dyrektor szkoły podpisał umowę z nauczycielem na wymiar 20 godzin, w tym 2 godziny nadliczbowe. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - obowiązującą od II semestru - wg której czas pracy tego nauczyciela będzie wynosił 20/23. Konsekwencją tego będzie niższe wynagrodzenie tego nauczyciela.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor i organ prowadzący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?