Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2005 r.

PYTANIE

Pracownik wystapił z podaniem o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z przejścia na emeryturę z dniem 1 grudnia 2002 r.

Ówczesny dyrektor wyraził zgodę. Odprawa emerytalna zostala wypłacona 3 stycznia 2003 r. (pracownik przeszedł na emeruturę wcześniej z przyczyn rodzinnych, a w budżecie 2002 r. nie było przeiwdziane takie świadczenie). Pracownik wyraził na to zgodę na piśmie.

Pismem z dnia 10 marca 2003 r. szkoła otrzymała informację, że w związku ze zmianą zamieszkania, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli jest naliczany w innej jednostce, w której pracownik został zatrudniony jako emeryt.

23 września 2005 r. otrzymaliśmy pismo informujące, że pracownik nie przeszedł z dniem 1 grudnia 2002 r. na emeryturę - zabrakło mu 2 tygodnie. Pracownik nie poinformował o tym fakcie byłego pracodawcy mimo, że decyzję o nie przyznaniu emerytury otrzymał 24 stycznia 2003 r. (pismo dołączył do podania z br.) Obecnie wyraził wolę zwrócenia niesłusznie otrzymanej odprawy.

Proszę o podanie podstawy prawnej do zwrotu pieniędzy oraz jakie odsetki należy naliczyć i od jakiej kwoty: brutto czy netto. Czy rodzi to konsekwencje dyscypliny budżetowej roku 2003, oraz kto w opisanej sytuacji złamał przepisy prawa?

Co zrobić w sytuacji, gdyby były pracownik wycofał się z wcześniejszego zamiaru zwrotu pieniędzy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?