Jakie są konsekwencje nie potwierdzenia przez placówkę oświatową danych zawartych w SIO dla j.s.t.? - OpenLEX

Nowość Jakie są konsekwencje nie potwierdzenia przez placówkę oświatową danych zawartych w SIO dla j.s.t.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W myśl art. 50 ust 3 ustawy o systemie informacji oświatowej jednostki samorządu terytorialnego (...) potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach. JST ma uzasadnioną wątpliwość co do ich poprawności lub szkoła/placówka przekazała informację, iż dane w SIO są niezgodnie z ich dokumentacją. Jakie są konsekwencje nie potwierdzenia danych dla j.s.t.? Jakie dane MEiN przyjmuje do wyliczenia subwencji w przypadku nie potwierdzenia zestawienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX