Jakie są konsekwencje dla pracodawcy w związku z oczekiwaniem na przedstawienie przez pracownika kolejnego orzeczenia o stopniu... - OpenLEX

Jakie są konsekwencje dla pracodawcy w związku z oczekiwaniem na przedstawienie przez pracownika kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brząkowski Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik do 31.12.2022 r. posiadał ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Pracownik obecnie złożył stosowne dokumenty w celu otrzymania orzeczenia na kolejny okres i twierdzi, że jest to kwestią formalności. Na 16.01.2023 r. ma umówioną wizytę lekarską w celu badania i oceny stanu zdrowia. Kolejne orzeczenie może jednak zostać wydane za kilka miesięcy w związku z długo trwającą procedurą.

Czy od 1.01.2023 r. w związku z brakiem aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności pracodawca powinien wyrejestrować pracownika z ZUS z kodem niepełnosprawności i zarejestrować z kodem 01 10 00?

Czy pracodawca powinien przy naliczaniu wpłat do PFRON traktować pracownika jako osobę bez kodu niepełnosprawności w związku z czym, opłaty na PFRON będą wyższe?

Jak należy postąpić, jeżeli po kilku miesiącach pracownik dostarczy orzeczenie o niepełnosprawności - czy wówczas należy dokonać korekt deklaracji PFRON i rozliczyć powstałą nadpłatę wpłat?

Czy w okresie gdy pracownik nie będzie posiadał orzeczenia pracodawca może utrzymać mu benefity wynikające ze stopnia niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?

Czy jeżeli pracodawca zleci pracownikowi pracę po 8h dziennie w związku z brakiem aktualnego orzeczenia, a po kilku miesiącach ten je dostarczy z datą ważności od 1 stycznia 2023 r. pracownik może wnioskować o wypłatę nadgodzin za okres od stycznia 2023?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX