Jakie są granice czasowe dnia wolnego od pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Ponadto odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę, która zgodnie z definicją kodeksową obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6:00 w tym dniu, chyba że u pracodawcy została ustalona inna godzina. W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę tygodniowy odpoczynek może jednak przypadać w innym dniu niż niedziela. Przepisy nie określają jasno granic czasowych dnia wolnego od pracy. Są interpretacje, gdzie odpoczynek tygodniowy liczony jest od momentu zakończenia przez pracownika pracy w danym dniu i trwa kolejne 35 godzin (lub 24 w przypadku pracowników przechodzących na inną zmianę). Istnieją również interpretacje gdzie dniem wolnym są kolejne 24 godziny przypadające bezpośrednio po zakończeniu doby pracowniczej i mówiące, iż dzień wolny od pracy nie może rozpoczynać w trwającej jeszcze dobie pracowniczej.

Które stanowisko jest dopuszczalne w myśl obowiązujących przepisów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access