Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie rozstrzygnięcie wydać w przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS, w związku ze zmianami kryterium dochodowego od miesiąca października 2018 r.?

W toku postępowania ustalono, iż odpłatność strony za pobyt w DPS nie ulegnie zmianie.

Czy wydaje się decyzję z uwagi na bezprzedmiotowość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?