Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać organ przy uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a obiekt został wybudowany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać organ AAB przy uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a obiekt został wybudowany i oddany do użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX