Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Jakie rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?