Jakie rodzaje wydatków można sfinansować w ramach kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć... - OpenLEX

Jakie rodzaje wydatków można sfinansować w ramach kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 143 ustawy z 22.11.2018 o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6, można finansować również koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone. Jakie rodzaje wydatków można sfinansować w ramach kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone? Czy w ramach zniżki godzin  finansowanej z dotacji), należy także finansować koszty Pracowniczych Planów Kapitałowych - część pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?