Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z uczestnictwem Polski w działaniach HELCOM na rzecz ochrony środowiska Bałtyku chciałabym się dowiedzieć, jakie w Polsce obowiązują regulacje prawne dotyczące "zarządzania ryzykiem związanym z gatunkami obcymi w rejonie Morza Bałtyckiego"? Określenie w cudzysłowie jest kalką słowną z określenia angielskiego, powszechnie używaną w związku z zagrożeniami zawleczenia obcych gatunków, zwłaszcza drogą morską wraz z wodami balastowymi. Myślę, że "zarządzanie ryzykiem" należy tłumaczyć jako system prawny i wykonawczy zabezpieczający przed wprowadzanie organizmów obcych.

Czy powołano instytucje do realizacji założeń Konwencji o kontroli i zarządzaniu wodami balastowymi i osadami ze statków lub przypisano te obowiązki istniejącym już instytucjom?

Czy z samej konwencji wynikają jakieś obowiązki dotyczące konkretnych podmiotów w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?