Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie kwestie mogą uzasadniać wymóg zastosowania systemu czasu pracy zmianowej wobec stażystów skierowanych z PUP?

Czy mogą to być:

- opiekunowie stażystów zatrudnieni są tylko w systemie dwuzmianowym,

- wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie maszyny i narzędzia jest możliwy w systemie zmianowym i wówczas umożliwia realizację programu stażu.

Spółka złożyła wniosek o skierowanie 20 stażystów na 3 miesiące na stanowisku tapicera. Powiatowy Urząd Pracy stoi na stanowisku, żeby realizacja stażu odbywała się tylko na pierwszej zmianie i zwrócił się do pracodawcy o wskazanie innych powodów organizacji pracy w systemie zmianowym wynikających z charakteru pracy w danym zawodzie.

§ 7.1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. 3. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?