Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2009 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca z Polski zawarł umowę użyczenia produktu polskiego przedsiębiorstwa (przyczepy) z firmą z Litwy na okres 3 miesięcy. Koszty transportu i używania w tym okresie ponosi kontrahent litewski. Towar jest wydawany na podstawie dokumentu WZ i dokumentu przewozowego CMR, na którym odbiorca wystawia pokwitowanie odbioru. Jeżeli w okresie 3 miesięcy przyczepa znajdzie nabywca przedsiębiorstwo wystawia fakturę dla kontrahenta, któremu użyczono towar. Przykładowo:

W dniu 20 września 2009 r. wystawiono CMR i wysłano przyczepę do kontrahenta na Litwie. Cena sprzedaży zgodnie z umową wynosi 10.000 euro. Z datą 15 października 2009 r. dostawę ujęto w rejestrze sprzedaży jako WDT z 0% VAT (10.000 euro * 4,2090 = 42.090 zł), księgując na podstawie noty PK. Faktura została wystawiona na kontrahenta w dniu 30 listopada 2009 r., (10.000 euro * 4,1808 = 41.808 zł). System komputerowy wprowadził transakcję w rejestrze sprzedaży WDT z datą 30 listopada 2009 r., notą PK z datą 30 listopada 2009 r. wyksięgowano z rejestru kwotę 41.808 zł, ponieważ do VAT dostawa została ujęta z datą 15 listopada 2009 r.

Czy przedstawiony proces działania jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację