Jakie przepisy zwalniające od stosowania p.z.p. zastosować do udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, którego... - OpenLEX

Jakie przepisy zwalniające od stosowania p.z.p. zastosować do udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, którego przedmiotem jest dostawa związana ściśle ze zwalczaniem epidemii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 listopada 2020 r.
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r.

PYTANIE

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, którego przedmiotem jest dostawa związana ściśle ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2. Zamawiający nie ma wiedzy czy zamówienie to będzie pierwszym i ostatnim takiego rodzaju, nie ma również wiedzy w jakim okresie czasu zostanie wykorzystane, gdyż jest to zależne od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Który z obowiązujących na dzień zadania pytania przepisów: - art. 4 pkt 8 p.z.p., - art 46c u.o.z.o.z.z., powinien zastosować zamawiający, jeżeli nie jest w stanie zastosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, i czy w przypadku zastosowania art 46c u.o.z.o.z.z. zamawiający będzie miał obowiązek ujęcia tego zamówienia w sprawozdaniu rocznym na podstawie art. 98 ust. 1 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX