jakie przepisy stosować do umów pożyczek zawartych w latach 2001-2012?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o., której rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, uzyskała w latach 2001-2012 pożyczki od spółki kapitałowej (spółki z o.o. - jednostki powiązane) w łącznej kwocie kapitału 71.000 zł. Do pożyczek na koniec każdego roku były doliczane odsetki. W październiku 2018 r. spółka spłaciła pożyczki łącznie z odsetkami, tj. kapitał 71.000 zł i odsetki 31.154,39 zł.

Czy w przypadku spółek powiązanych należy stosować przepisy o niedostatecznej kapitalizacji do pożyczek zawartych przed 2015 r.?

Spółka spłacająca pożyczkę nie ma udziału w kapitale spółki udzielającej pożyczki natomiast jest powiązanie osobowe - ci sami wspólnicy posiadający 33% udziałów oraz ten sam zarząd spółki.

Jaka część płaconych przez spółkę odsetek od pożyczek podlegać będzie wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu, czy kosztem uzyskania przychodu w spółce będzie 100% wartości odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX