Jakie przepisy regulują kwestię wysokości odprawy emerytalnej dla pracowników socjalnych? - OpenLEX

Jakie przepisy regulują kwestię wysokości odprawy emerytalnej dla pracowników socjalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej wysokości przysługuje jednorazowa odprawa emerytalna pracownikowi zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej (np. pracownicy socjalni?

W jakiej wysokości przysługuje odprawa kierownikowi i głównemu księgowemu ośrodka pomocy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX