Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza wybudować szczelny zbiornik wodny o pojemności 2130,05 m3 służący do nawadniania i do celów p.poż. Zbiornik zaprojektowano jako otoczony obwałowaniem wysokości 1,40 m nad poziomem terenu wykonanym z gruntu rodzimego, zbiornik wyłożony folią grubości 2 mm termozgrzewalną. Koronę wału wokół zbiornika zaprojektowano o szerokości 2,0 m, skarpa o nachyleniu 1:1,4 zakończona bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią niezabudowaną stanowiącą własność prywatną. W decyzji o warunkach zabudowy organ nie określił linii zabudowy.

Czy przy takim projektowanym usytuowaniu zbiornika organ może wydać pozwolenie na jego budowę?

Jakie przepisy regulują kwestię usytuowania zbiornika wodnego służącego do nawadniania upraw i do celów p.poż na działce prywatnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?