Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy regulują kwestie możliwości ustawienia w pasie drogowym obiektów małej architektury?

Pas drogowy drogi powiatowej - gmina chciałaby, żeby na wybudowanym chodniku ustawić ławki.

Czy istnieje taka możliwość?

Kto ponosi koszty - zarządca drogi czy gmina?

Czy jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa?

Proszę o odpowiedź mając na uwadze w szczególności ustawę o drogach publicznych, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach oraz ustawę o samorządzie gminnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?