Jakie przepisy prawa oświatowego określają wpisywanie zawodów wiedzy z różnych konkursów przedmiotowych lub olimpiad na świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 18 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2018 r.

PYTANIE

Jakie przepisy prawa oświatowego określają wpisywanie zawodów wiedzy z różnych konkursów przedmiotowych lub olimpiad na świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, które mogą być brane pod uwagę przy rekrutacji na studia wyższe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX