Jakie przepisy powszechnie obowiązujące określają maksymalną liczbę dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego lub specjalnego w przypadku przedszkola niepublicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502) w § 6 określono maksymalną liczbę dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego lub specjalnego, w oddziale integracyjnym lub specjalnym w przedszkolu oraz uczniów w oddziale szkoły integracyjnej lub specjalnej i oddziale integracyjnym lub specjalnym w szkole. Przepisy te dotyczą tylko przedszkoli publicznych.

Jakie przepisy powszechnie obowiązujące określają maksymalną liczbę dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego lub specjalnego w przypadku przedszkola niepublicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX