Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wod.-kan. (dalej p.w-k) świadczy usługi na terenie gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na jednej z sieci wodociągowych (w okolicy budynków wielorodzinnych) wystąpiła awaria wodociągowa z dużym wypływem wody. Spółka niezwłocznie przystąpiła do usuwania tej awarii, jednakże z uwagi na duże nawodnienie gruntu oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne usuwanie awarii do czasu przywrócenia dostawy wody zajęło 10 godzin. Przedsiębiorstwo poinformowało spółdzielnię mieszkaniową o awarii i konieczności zamknięcia wody. Odbiorcy, do których wstrzymana została dostawa wody stwierdzili, że czas usuwania awarii jest niezgodny z przepisami i trwał zbyt długo. Wspomnę, iż zarówno w umowie na dostarczanie wody jak i w regulaminie brak jest zapisów dot. czasu, w jakim p. w-k musi usunąć awarię.

Jakie przepisy powszechne regulują czas usuwania awarii wod.-kan.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?