Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2015 r.

PYTANIE

Na które paragrafy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego- dalej r.w.ś.w.z. - należy się powołać, udzielając pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych - wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do wód, tj. do rzeki?

Z jaką częstotliwością należy wykonywać badania odprowadzanych ścieków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?