Jakie przepisy należy zastosować dla wyłączenia odsetek w sytuacji wydania odmownej decyzji w sprawie wniosku podatnika o... - OpenLEX

Jakie przepisy należy zastosować dla wyłączenia odsetek w sytuacji wydania odmownej decyzji w sprawie wniosku podatnika o udzielenie ulgi podatkowej przedstawionej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które przepisy prawa należy stosować dla wyłączenia odsetek w sytuacji wydania odmownej decyzji w sprawie wniosku podatnika o udzielenie ulgi podatkowej, która to decyzja zostaje doręczona po upływie 3 m-cy od wszczęcia postępowania (wpływ wniosku): - art. 54 § 1 pkt 7) Ordynacji podatkowej -§ 8, 9 i 10 rozporządzenia MF w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX