Jakie przepisy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu odrębności lokali w budynku jednorodzinnym, jeżeli nie zostały wyodrębnione w sposób formalny przez instytucje do tego powołane?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu odrębności lokali w budynku jednorodzinnym, jeżeli nie zostały wyodrębnione w sposób formalny przez instytucje do tego powołane?

Czy w drodze postępowania administracyjnego mogą tego dokonać pracownicy socjalni OPS, których upoważniono do prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania dodatków węglowych?

Czy przy ustalaniu takiej odrębności nie należy przydzielić osoby do składu przeprowadzającego wywiad z przygotowaniem w zakresie budownictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX