Jakie przepisy należy stosować w celu udzielenia zamówienia o wartości powyżej progów unijnych, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może udzielić zamówienia "z dziedziny nauki" o wartości powyżej progów unijnych, o którym mowa jest w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce?

Artykuł 11 ust. 5 pkt 1 nowego PZP mówi tylko o zamówieniach niepodlegających PZP o wartości do progów unijnych, natomiast są interpretacje odnoszące się do wartości powyżej progów i zasadzie publikacji w BIP ogłoszeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX