Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy należy stosować przy rozpatrywaniu zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, jeżeli jest usytuowany w odległości od granicy działki 2 m, a w ścianie znajdują się okna?

Inwestor zgłasza zmianę sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, nie wykonuje żadnych robót budowlanych wymagających ingerencji w konstrukcję obiektu.Została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca linię zabudowy: 1) pozostaje bez zmian, 2) odległość zabudowy od pozostałych granic działki według wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. oraz przepisów ochrony p. poż.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?