Jakie przepisy należy stosować przy doborze przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym? - OpenLEX

Jakie przepisy należy stosować przy doborze przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy należy stosować przy doborze przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym?

Polska norma PN-IEC 60364-5-523:2001 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów" nie jest przewidziana do stosowania w publicznych sieciach rozdziału energii elektrycznej (co jest zapisane we wstępie do całej normy, tj. w PN-IEC 60364-1:2000, punkt 11.4).

Czy zatem przy projektowaniu sieci publicznej (przedsiębiorstwa energetycznego) można stosować poprzednio obowiązujące przepisy, tj. zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym?

Czy pomimo, że przepisy są nieaktualne, można uznać je za zbiór "uznanych zasad technicznych" i stosować je ze względu na brak przepisów obowiązujących?

Ponadto w normie PN-IEC 60364-5-523:2001 w punktach 11.1, 11.2, 11.3 i 11.4 zapisano, jakich instalacji ta norma dotyczy, a jakich nie. Nie wynika z nich jednoznacznie, czy normę należy stosować do elektroenergetycznych linii kablowych ułożonych w ziemi, które stanowią wewnętrzną sieć rozdzielczą zakładu przemysłowego i nie jest to sieć publiczna (przedsiębiorstwa energetycznego).

Czy dla takich linii kablowych należy stosować wspomnianą normę, czy nieaktualne już zarządzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?