Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komunalna w zakresie swojej działalności zbiera odpady komunalne z gospodarstw domowych (na podstawie umów zawartych z gminami) oraz z firm - wytwórców odpadów (w tym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), również na podstawie zawartych z nimi umów na wywóz nieczystości stałych. Podczas jednego kursu ekipa śmieciarki, tzn. kierowca oraz dwóch ładowaczy zbiera i przewozi odpady zarówno z gospodarstw jaki i od firm, przy czym odpadów z gospodarstw domowych jest 90%.

Jakie przepisy należy stosować do czasu pracy kierowcy śmieciarki - czy przepisy rozporządzenia 561/2006 WE, czy przepisy krajowe ustawy z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację