Jakie przepisy nakładają na gminę obowiązek utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach publicznych o kategorii powiatowej i wojewódzkiej wybudowanej przed powstaniem samorządów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy nakładają na gminę obowiązek utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach publicznych o kategorii powiatowej i wojewódzkiej wybudowanej przed powstaniem samorządów, przy czym ustalenie kto tę kanalizację wybudował jest niemożliwe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access