Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca ma zawrzeć ze stażystą umowę o pracę na czas określony (okres jednego roku, kierunkowy staż absolwencki). Umowa na być zawarta na cały etat, praca 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Osoba, z którą ma zostać zawarty stosunek pracy poinformowała przyszłego pracodawcę, że jednocześnie rozpoczęła studia magisterskie w trybie zaocznym i w związku z powyższym będzie musiała wyjeżdżać na studia niejednokrotnie już w piątki, żeby zdążyć na zajęcia. Prawdopodobnie będzie potrzebowała całe dni wolne lub tylko część dnia i sytuacja ta będzie powtarzała się w trakcie trwania umowy o pracę. Harmonogram zjazdów ma przedstawić w najbliższym czasie pracodawcy. Pracownik wcześniej nie pracował, ukończył jedynie studia licencjackie.

Czy przyszłemu pracownikowi - stażyście będzie przysługiwał tzw. urlop szkoleniowy?

Jeśli tak, to ile dni urlopu szkoleniowego będzie przysługiwało pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego?

Czy urlop szkoleniowy będzie udzielany na wniosek pracownika?

Czy oprócz urlopu szkoleniowego pracownikowi będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni?

Czy jednak - w związku z tym, że pracodawca nie skierował pracownika na studia - będzie mu przysługiwał jedynie urlop bezpłatny?

Czy pracownik musi napisać wniosek, wskazując określone dni, w które chciałby wykorzystać urlop, przed każdym wyjazdem na studia, czy wystarczy jeden wniosek na cały rok?

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy pracownik będzie potrzebował w każdy piątek jedynie np. 3 godzin zwolnienia z pracy?

Jak się zabezpieczyć w sensie formalnym w przypadku, gdy pracodawca wyrazi zgodę na to zwolnienie - czy należy odnotować, że w tym czasie pracownik nie świadczy pracy?

Czy należy ewidencjonować nieobecność pracownika jako usprawiedliwioną?

Czy pracownik powinien w czasie zwolnienia zachować prawo do wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?