Jakie przepisy dają podstawę do przekazania Policji danych identyfikujących pacjentów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jekiel Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot leczniczy zgłosił na Policję, jako organu prowadzącego tego typu postępowanie, podejrzenie popełnienia wykroczenia przez pacjentów bez danych umożliwiających dane identyfikujące te osoby. Policja w toku postępowania zwróciła się do podmiotu przekazanie danych osobowych celem możliwości wykonania z nimi czynności.

Czy podmiot medyczny działając na podstawie art. 15 § 3 k.p.k. i art. 26 ust. 3 pkt 2 u.p.p. może udostępnić Policji dane identyfikujące pacjentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX