Jakie przepisy bhp dotyczą funkcjonowania żłobka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy bhp dotyczące funkcjonowania żłobka (gminna jednostka budżetowa) mają zastosowanie? Czy do żłobka stosuje się przepisy rozporządzenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach lub inne przepisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX