Jakie predyspozycje powinien, zgodnie z prawem, mieć dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Jak w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawodawca rozumie predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz predyspozycje do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego?

Na podstawie czego organizator wystawia opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego?

Czy jest to analogicznie jak w przypadku rodziny zastępczej/ prowadzącego rodzinny dom dziecka (psycholog – pedagog)?

Czy mając predyspozycje niewystarczające na wychowawcę można być dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego?

Czy w każdym przypadku chodzi o predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze i predyspozycje do sprawowania pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX