Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracujemy dla firmy zarejestrowanej w Norwegii, mającej swoją siedzibę w Stavanger. Firma zajmuje się budownictwem przemysłowym i zatrudnia wyłącznie pracowników z Polski. Właścicielem firmy jest Polak, który jednocześnie jest właścicielem podobnej firmy zarejestrowanej w Polsce i świadczącej usługi budowlane na rynku norweskim. Obydwie firmy mają ze sobą podpisaną umowę o współpracę i obsługę administracyjną w ten sposób, że polska firma wykonuje zadania na rzecz firmy norweskiej. Obydwie firmy mają wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS. Podczas ostatniego audytu zewnętrznego, audytor jednostki certyfikującej DNV, badając zdarzenia wypadkowe zasugerował, że w przypadku firmy norweskiej powinniśmy robić podwójną dokumentację, tj. według prawa i wymagań norweskich i drugą dokumentację w sposób obowiązujący w Polsce.

Czy wykładnia audytora jest właściwa?

Czy rzeczywiście powinniśmy robić podwójną dokumentację wypadkową w firmie norweskiej?

Druga sytuacja dotyczy firmy zarejestrowanej w Polsce, ale oddelegowującej pracowników do pracy w Norwegii. Procedura polega na tym, że polska firma przyjmuje zlecenie od firmy norweskiej na dostarczenie pracowników do wykonania określonych prac. Firma polska podpisuje umowę z pracownikiem i oddelegowuje do pracy w Norwegii. Pracownik wykonuje pracę pod nadzorem "Pracodawcy - użytkownika", ale wszelkiego rodzaju rozliczenia firmy dokonują między sobą. Wynagrodzenie jest wypłacane pracownikom w walucie norweskiej przez polskiego pracodawcę. Pracownicy są wówczas zawieszeni na warunkach polskich i pracują na warunkach norweskich. Oznacza to, że nie podlegają pod ZUS, Urząd Skarbowy ani żaden inny urząd w Polsce, są związani przepisami prawa norweskiego. W razie wypadku przy pracy dokumentację powypadkową sporządza "Pracodawca - użytkownik" według wymagań prawa norweskiego.

Czy jest to poprawna interpretacja przepisów prawa i czy w tej sytuacji nie musimy sporządzać drugiej dokumentacji według przepisów prawa polskiego?

Proszę o wyjaśnienie dwóch powyższych przypadków.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?