Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor będący muzeum wpisanym do rejestru zabytków wykonuje prace budowlane na swoim terenie. W wyniku prac budowlanych pozostaje duża ilość wykopanej ziemi z placu budowy. Cześć ziemi ma być zutylizowana przez wykonawcę robót, natomiast część ziemi, która ma walor historyczny ma być zachowana na terenie inwestora (teren jest wpisany do rejestru zabytków). W tym celu zamierza się wykopać duże zagłębienie na terenie inwestora, do którego wsypywano by ziemię mającą walor historyczny.

Jakiego rodzaju pozwolenia inwestor powinien uzyskać na wykonanie tego zamierzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?