Jakie powinno być postępowanie w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy? - OpenLEX

Jakie powinno być postępowanie w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek o dodatek mieszkaniowy, który został przyznany do września.

Dziś dzwoni i oznajmia, że wymeldowała się z podanego adresu i nie będzie już tam zamieszkiwać. W lokalu mieszkalnym pozostał jej mąż i dzieci. Nadmieniam, iż jest to ich prywatne mieszkanie i oboje są właścicielami.

Jakie powinno być postępowanie w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX