Jakie powinno być dalsze postępowanie gminy w sprawie bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego, jeżeli pomimo wnikliwych starań nie udało się odnaleźć jego właściciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856) - dalej u.o.z., gmina w programie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wskazuje gospodarstwo rolne, do którego trafi zwierzę gospodarskie wymienione w art. 4 pkt 16 u.o.z.

Jakie jest dalsze postępowanie gminy w sprawie zwierzęcia, jeżeli pomimo wnikliwych starań nie udało się odnaleźć właściciela zwierzęcia?

Kto zapłaci za pobyt zwierzęcia w gospodarstwie, jeżeli zostanie skierowane na ubój decyzją Inspektora Weterynarii lub zostanie nieodpłatnie przekazane innej osobie fizycznej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access