Jakie postępowanie powinien podjąć OPS po uchyleniu decyzji dot. świadczeń rodzinnych przez SKO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina miała przyznane świadczenia rodzinne na dzieci na okres zasiłkowy 2014/2015 – rodzina spełniała przesłanki ustawowe. W grudniu 2015 r. OPS wydał decyzję uchylającą świadczenia rodzinne na dzieci (dotyczy okresu zasiłkowego 2014/2015), sprawa toczyła się od września z uwagi za fakt gromadzenia dokumentów w sprawie ustalenia uzyskanego dochodu. Po zgromadzeniu dokumentacji organ I instancji z uwagi na przekroczenie dochodu wydał decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Kobieta złożyła odwołanie i sprawa została przekazana do SKO. W styczniu 2016 r. SKO przesłało nam decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Po kolejnym rozpatrzeniu i zgromadzeniu na nowo stosownych dokumentów ustalono iż nadal ten dochód przekracza i świadczenia rodzinne od maja 2015 r. nie przysługiwały.

Co teraz powinien zrobić organ I instancji?

Czy ponownie należy napisać decyzję uchylającą i żądającą zwrotu?

SKO miało za złe iż nie mieliśmy stosownych zaświadczeń od pracodawców, faktycznie aktualne zaświadczenia zawierają inne kwoty, co nie zmienia jednak faktu iż dochody są nadal przekroczone.

Jakie kroki podjąć by doprowadzić sprawę do stanu faktycznego zgodnego z prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX