Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wprowadzamy zapis w układzie zbiorowym pracy: Pracownikom firmy uczestniczącym w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych przysługuje wynagrodzenie uzupełniające.

Wynagrodzenie uzupełniające w szczególności:

a) stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego,

b) nie przysługuje za okres choroby, urlopu macierzyńskiego i urlopu wypoczynkowego i okresu pobierania zasiłku opiekuńczego.

Czy podpunkty a i b są właściwe, czy też wykluczają się i należy w inny sposób dokonać zapisów?

Zależy nam na takim zapisie w układzie zbiorowym pracy, by wynagrodzenie uzupełniające wchodziło do podstawy wymiaru ewentualnych zasiłków chorobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację