Nowość Jakie postanowienia zawrzeć, aby wytwarzający miał pewność, że otrzyma KPO świadczące, że odpad został wstępnie przetworzony w procesie przygotowania do ponownego użycia i KPO świadczące o wykonaniu ostatecznego przetworzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma Wytwarzająca odpady niebezpieczne przekazuje wytworzone odpady do firmy zbierającej. Firma zbierająca poinformowała, że ma czas na ich magazynowanie i dopiero odda je po pewnym czasie 1/2 roku-1 roku na instalację, gdzie zostaną przetworzone w procesie R12, a że jest to proces przygotowania do ponownego użycia, to muszą te odpady jeszcze trafić na ostateczną instalację w celu ich przetworzenia w ostatecznym procesie odzysku R1-R11 lub unieszkodliwiania w D1-D12. Zbierający wystawia fakturę wytwarzającemu z terminem płatności 30 dni za wykonanie usługi odbioru, transportu, zbierania i przetworzenia odpadów, wytwarzający po 30dniach zapłaci zbierającemu za usługę, a ten mu nie wyda dokumentów świadczących o przetworzeniu odpadów.

Jakie postanowienia ma zawrzeć w umowie wytwarzający, aby miał pewność, że otrzyma po 1/2 roku lub roku magazynowania KPO świadczące, że odpad został wstępnie przetworzony w procesie przygotowania do ponownego użycia w R12 i po pewnym czasie KPO świadczące o wykonaniu ostatecznego przetworzenia np. w R4?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX