Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie szpitale zobowiązane są do sporządzania wykazów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.04.2020 r. w sprawie standardów ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny (Dz.U. poz. 775)?

Zapisy aktu mówią: wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne: 1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub 2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Funkcjonują obecnie tzw. szpitale jednoimienne, zakaźne. Jesteśmy szpitalem, któremu nie nadano żadnego tytułu, ale posiadamy decyzję wojewody o nałożeniu obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Posiadamy też w strukturze organizacyjnej oddział zakaźny. Decyzją wojewody wyłączona została praca innych oddziałów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?