Jakie podmioty należy ująć w dokumentacji master file? - OpenLEX

Jakie podmioty należy ująć w dokumentacji master file?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jest zobligowana do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, spełnia wymogi artykułu 11p CIT, należy do grupy kapitałowej, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa kapitałowa składa się z spółki dominującej oraz 7 jednostek zależnych, jednak do skonsolidowanego sprawozdania finansowego włączono tylko 3 jednostki zależne. Dane finansowe 4 spółek zależnych nie zostały włączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ze względu na ich nieistotność.

Czy sporządzając grupową dokumentację cen transferowych, należy, w opisach wymaganych ustawą i rozporządzeniem, objąć wszystkie jednostki zależne wchodzące w skład grupy, czyli 7 spółek, czy tylko te spółki które zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (czyli 3 jednostki zależne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX