Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń aby otrzymać legitymację szkolną dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych? - OpenLEX

Jakie orzeczenie musi posiadać uczeń aby otrzymać legitymację szkolną dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży, są wydawane na druku według wzoru odpowiednio nr 3 lub 8 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Jaką niepełnosprawność (jakie orzeczenie, z jakiej placówki) musi mieć uczeń szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej) żeby otrzymać taką legitymację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX