Jakie organy należy powiadomić o wykreśleniu placówki z ewidencji placówek niepublicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r.

PYTANIE

Organ prowadzący inną formę wychowania przedszkolnego w miesiącu sierpniu poinformował JST o likwidacji placówki z dniem 31 sierpnia 2018 r. Placówka ta zostanie wykreślona z ewidencji placówek niepublicznych po upływie trzech miesięcy od zaprzestania działalności. Placówka przyznaną dotację wykorzystała w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wobec powyższego organ prowadzący punkt przedszkolny powinien rozliczyć przyznaną dotację za okres styczeń - sierpień 2018 r. W podjętej przez radę miejską uchwale wskazany jest tylko termin sporządzenia rocznego rozliczenia wykorzystania przyznanej dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji i że środki niewykorzystane należy zwrócić do gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego. Placówka z ewidencji wykreślona zostanie w miesiącu grudniu 2018 r. Pytanie: 1. W jakim terminie organ prowadzący punkt przedszkolny powinien się z przyznanej dotacji rozliczyć tj. już w miesiącu wrześniu czy w miesiącu grudniu po wykreśleniu placówki z ewidencji czy może zgodnie z uchwałą rady miejskiej do 15 stycznia następnego roku? 2. Jaka podstawa prawna w tym przypadku obowiązuje (o finansowaniu zadań oświatowych , o finansach publicznych czy może inna) ? 3. Jakie organy należy powiadomić o wykreśleniu placówki z ewidencji placówek niepublicznych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access