Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Toczy się postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego dotyczące obowiązków pieniężnych - egzekucja grzywny w celu przymuszenia rozbiórki budynku, wydanego na podst. art. 121 § 5 u.p.e.a. w 2008 r.

Tymczasem organ nadzoru budowlanego stopnia wojewódzkiego stwierdza w 2009 r. na wniosek inwestora nieważność postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, ponieważ uznał iż grzywna winna być nałożona z art. 121 § 2 u.p.e.a. - w wysokości maksymalnej 10 000 zł, z uwagi na ustalenie biegłego sądowego, iż to obiekt tymczasowy a nie budynek.

Cześć grzywny została ściągniętą przez naczelnika jeszcze w 2008 r. w kwocie około 11 tys. razem z kosztami egzekucyjnymi.

Postępowanie egzekucyjne obowiązków pieniężnych zostało zawieszone, z uwagi na postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności.

Jakie w powyższym stanie faktycznym, organ nadzoru budowlanego winien podjąć czynności, jako wierzyciel tego postępowania i jakie, jako organ egzekucyjny w postępowaniu dotyczącym obowiązków niepieniężnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację