Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona na stanowisku niepedagogicznym przedłożyła świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia w celu wyliczenia stażu pracy niezbędnego do ustalenia dodatku za wysługę lat. Zgłosiła również, że pracowała za granicą. Jako potwierdzenie pracy za granicą przedstawiła decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w której znajduje się zapis: "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucja właściwa w świetle rozporządzeń unijnych w dniu 24.06.2013 wystąpił do właściwej instytucji irlandzkiej z prośbą o potwierdzenie Pani zatrudnienia i ubezpieczenia na terenie Irlandii. w dniu (...) wpłynął dokument SUED U002 z którego wynika że irlandzka instytucja właściwa uznała okresy zatrudnienia 14.07.2005-19.08.2005, 7.07.2006-22.07.2011 i 3.01.2012-28.09.2012 za okresy podlegające ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, okres choroby 04.10.2012 do 27.10.2012 za okres będący okresem ubezpieczenia, okres macierzyństwa 29.10.2012-27.04.2013 za okres będący okresem ubezpieczenia. Ponadto irlandzka instytucja właściwa podała, że w okresie od 25.10.2011-02.01.2012 pobierała pani świadczenia dla bezrobotnych w Irlandii".

Czy na podstawie takiego dokumentu można uznać okresy zatrudnienia? Jeśli tak, to które? Jeśli nie, to jakich dokumentów należy zażądać od pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację