Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z nieterminową spłatą należności – opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) jednostka samorządu terytorialnego powinna naliczyć odsetki ustawowe czy podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?