Jakie odprawy przysługują nauczycielowi który przechodzi na świadczenie kompensacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony jest na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę. W maju 2022 r. otrzymał wypowiedzenie warunków umowy o pracę w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów od nowego roku szkolnego, których nie przyjął. Planuje przejść na świadczenie kompensacyjne od września 2022 r. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 31.08.2022 r.

Jakie odprawy mu przysługują?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX