Jakie odległości projektowanego budynku należy zachować od krawędzi jezdni ekspresowej oraz jakie odległości należy zachować od krawędzi jezdni dróg wspomagających?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Inwestor jest właścicielem nieruchomości graniczącej z wydzielonymi na podstawie decyzji zrid działkami przeznaczonymi pod budowę przez GDDKiA dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej wraz z drogami wspomagającymi. Inwestor planuje na swojej nieruchomości budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jakie odległości projektowanego budynku należy zachować od krawędzi jezdni ekspresowej oraz jakie odległości należy zachować od krawędzi jezdni dróg wspomagających?

Budynek ma być zlokalizowany w ocenie autora pytania na terenie kwalifikowanym jako "teren zabudowy", a wydzielony pas drogowy w ocenie autora pytania znajduje się poza terenem zabudowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX