Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak będzie się kształtowała kwestia ochrony danych osobowych w następującym przykładzie: Dwa podmioty – Spółka i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierają umowę na dostawę produktów. W umowie wskazane są osoby do kontaktu – pracownicy jednego i drugiego podmiotu. Jakie obowiązki w świetle takich zapisów umownych spoczywają na Administratorze – Spółce i na drugim podmiocie, z którym umowa jest zawierana? Czy administrator w stosunku do osób wskazanych do kontaktu ma obowiązek informacyjny lub obowiązek uzyskiwania zgody na podanie tych danych? Czy druga strona umowy również ma takie obowiązki w stosunku do osoby, którą wskazuje jako osobę do kontaktu? Czy te podmioty mają między sobą inne obowiązki wynikające z RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?